เครื่องปั้นดินเผาเตาต้มน้ำหอม
วัดราชช้างขวัญ
 
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานกิจกรรม ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี
     2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ในวันที่ 13 เมษายน 2559
     [08/04/2559] อ่านต่อ
 
ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559
      [01/04/2559] อ่านต่อ
 
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2560 ตามระเบียบ
      ของกระทรวงมหาดไทย [12/11/2558] อ่านต่อ
 
กิจกรรมวันเด็ก ปี พ.ศ. 2559 จัดโดย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2558 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำ
     องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร      ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร      ขนมไทยขนมชั้นและข้าวต้มมัด
     [03 ก.พ. 59] อ่านต่อ      [03 ก.พ. 59] อ่านต่อ      [9 ก.ค. 58] อ่านต่อ
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุน
การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอ่านต่อ [12/04/2559]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
อ่านต่อ [12/04/2559]
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อ่านต่อ [12/04/2559]
ขอให้จังหวัดตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ [29/03/2559]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference
อ่านต่อ [12/04/2559]
รองผู้ว่าฯพิจิตรลุยอำเภอทับคล้อพระสงฆ์ร้องศูนย์ดำรงธรรมถูกบุกรุกที่ธรณีสงฆ์ชาวบ้านร้องงบ 5
ล้านส่อทุจริตวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ได้ลงพื้นที่วัดศรีเบญจคาลัย ( วัดบางเบน) ตำบลท้ายทุ่ง อ่านต่อ

ผู้ว่าฯพิจิตรชวนเที่ยวบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลเติมน้ำแล้ววันที่ 14 เม.ย. 2559 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันตรวจ
ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่บึงสีไฟ อ่านต่อ

สส.วินัยทุ่มเงิน3แสนจัดเล่นปาร์ตี้โฟมอุโมงค์น้ำสนุกสุดเหวี่ยงสร้างความสุขให้ชาวพิจิตร
วันที่ 13 เม.ย. 2559 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต สส.พิจิตร ได้เป็นประธานเปิดงานสงกรานต
์เย็นฉ่ำประจำปี 2559ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้ามูลนิธิพิจิตร อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
ตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  [27/06/2559] 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
ตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  [27/06/2559] 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกลังสายหนองสองห้อง หมู่ที่ 4 ตำบลปากทางพิจิตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  [27/06/2559] 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองยาว หมู่ที่ 4
ตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  [27/06/2559]