สินค้า ในตำบลปากทาง
ตะกร้า / กระจาด งานฝีมือผู้สูงอายุ
หนองสองห้อง
 
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [17/01/2563]   
 
รายงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [26/06/2562]
 
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [26/06/2562]
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ โครงการพัฒนาศักภาพคณะกรรมการ ประเพณีสงกรานต์ "สุขสันต์วันสงกรานต์"
ผู้สูงอายผู้พิการทำกระเป๋าจากผักตบชวา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากทาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
Update 29-31/05/2562 อ่านต่อ   Update 26/03/2562] อ่านต่อ   Update 13/04/2562] อ่านต่อ  
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุน
การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอ่านต่อ [12/04/2559]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
อ่านต่อ [12/04/2559]
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อ่านต่อ [12/04/2559]
ขอให้จังหวัดตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ [29/03/2559]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference
อ่านต่อ [12/04/2559]
รองผู้ว่าฯพิจิตรลุยอำเภอทับคล้อพระสงฆ์ร้องศูนย์ดำรงธรรมถูกบุกรุกที่ธรณีสงฆ์ชาวบ้านร้องงบ 5
ล้านส่อทุจริตวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ได้ลงพื้นที่วัดศรีเบญจคาลัย ( วัดบางเบน) ตำบลท้ายทุ่ง อ่านต่อ

ผู้ว่าฯพิจิตรชวนเที่ยวบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลเติมน้ำแล้ววันที่ 14 เม.ย. 2559 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันตรวจ
ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่บึงสีไฟ อ่านต่อ

สส.วินัยทุ่มเงิน3แสนจัดเล่นปาร์ตี้โฟมอุโมงค์น้ำสนุกสุดเหวี่ยงสร้างความสุขให้ชาวพิจิตร
วันที่ 13 เม.ย. 2559 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต สส.พิจิตร ได้เป็นประธานเปิดงานสงกรานต
์เย็นฉ่ำประจำปี 2559ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้ามูลนิธิพิจิตร อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [10/01/2563]   

ประกาศ ประกวดโครงการจัดซื้อรถนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบะรรมดา 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400ซีซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำหว่า 110 กิโลวัตต์   คลิกเพื่อดูรายละเอียด [29/10/2562]  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อรถนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบะรรมดา 1 ตัน
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [29/10/2562]  

เผยแพร่เอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [24/10/2562]