เครื่องปั้นดินเผาเตาต้มน้ำหอม
หนองสองห้อง
 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ตามระเบียนกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คลิกเพื่อดูรายละเอียด [24/24/2561] 
 
ประกาศเรื่อง การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2561
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [03/01/2561] 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบชำระภาษี ปี 2561
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [25/01/2561] 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการรณรงค์ป้องกันดรคพิษสุนัขบ้า
ปากทางสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร ประจำปี 2561ระยะเวลาเดือน มี.ค-เม.ย.61
Update 25/04/2561] อ่านต่อ   Update 05/03/2561] อ่านต่อ   Update 26/03/2561] อ่านต่อ  
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุน
การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอ่านต่อ [12/04/2559]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
อ่านต่อ [12/04/2559]
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อ่านต่อ [12/04/2559]
ขอให้จังหวัดตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ [29/03/2559]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference
อ่านต่อ [12/04/2559]
รองผู้ว่าฯพิจิตรลุยอำเภอทับคล้อพระสงฆ์ร้องศูนย์ดำรงธรรมถูกบุกรุกที่ธรณีสงฆ์ชาวบ้านร้องงบ 5
ล้านส่อทุจริตวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ได้ลงพื้นที่วัดศรีเบญจคาลัย ( วัดบางเบน) ตำบลท้ายทุ่ง อ่านต่อ

ผู้ว่าฯพิจิตรชวนเที่ยวบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลเติมน้ำแล้ววันที่ 14 เม.ย. 2559 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันตรวจ
ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่บึงสีไฟ อ่านต่อ

สส.วินัยทุ่มเงิน3แสนจัดเล่นปาร์ตี้โฟมอุโมงค์น้ำสนุกสุดเหวี่ยงสร้างความสุขให้ชาวพิจิตร
วันที่ 13 เม.ย. 2559 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต สส.พิจิตร ได้เป็นประธานเปิดงานสงกรานต
์เย็นฉ่ำประจำปี 2559ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้ามูลนิธิพิจิตร อ่านต่อ
ตารางวงเงินงบประมาณ โครงการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ปากทาง หมู่ที่ 4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [30/05/2561]   

ประกาศ ประกวดราคา " จัดซื้อเครื่องพ่นยาชนิดพ่นละอองฝอย " ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ 4 จังหวัด 2 สูบ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [31/05/2561]   

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ " จัดซื้อเครื่องพ่นยาชนิดพ่นละอองฝอย " ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ 4 จังหวัด 2 สูบ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [23/05/2561]  

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล)ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอีย [30/03/2561]