เครื่องปั้นดินเผาเตาต้มน้ำหอม
หนองสองห้อง
 
ประกาศเรื่อง การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2561
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [03/01/2561] 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบชำระภาษี ปี 2561
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [25/01/2561] 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ " อบต.ปากทาง เชิญชวนร่วมบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย คลิกเพื่อดูรายละเอียด [15/12/2560] 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาชีพ
ปากทาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อบต.ปากทาง เพื่อพัฒนาเสริมอาชีพแก่ประชาชน อบต.ปาก
Update [12/02/2561] อ่านต่อ Update [14/12/2560] อ่านต่อ ทางUpdate [22/11/2560] อ่านต่อ
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุน
การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอ่านต่อ [12/04/2559]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
อ่านต่อ [12/04/2559]
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อ่านต่อ [12/04/2559]
ขอให้จังหวัดตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ [29/03/2559]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference
อ่านต่อ [12/04/2559]
รองผู้ว่าฯพิจิตรลุยอำเภอทับคล้อพระสงฆ์ร้องศูนย์ดำรงธรรมถูกบุกรุกที่ธรณีสงฆ์ชาวบ้านร้องงบ 5
ล้านส่อทุจริตวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ได้ลงพื้นที่วัดศรีเบญจคาลัย ( วัดบางเบน) ตำบลท้ายทุ่ง อ่านต่อ

ผู้ว่าฯพิจิตรชวนเที่ยวบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลเติมน้ำแล้ววันที่ 14 เม.ย. 2559 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันตรวจ
ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่บึงสีไฟ อ่านต่อ

สส.วินัยทุ่มเงิน3แสนจัดเล่นปาร์ตี้โฟมอุโมงค์น้ำสนุกสุดเหวี่ยงสร้างความสุขให้ชาวพิจิตร
วันที่ 13 เม.ย. 2559 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต สส.พิจิตร ได้เป็นประธานเปิดงานสงกรานต
์เย็นฉ่ำประจำปี 2559ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้ามูลนิธิพิจิตร อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล)ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [16/03/2561]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [14/03/2561]

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [14/03/2561]

ประกาศแสดงตารางวงเงินงบประมาณมิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดริ้วขบวน ถวายดอกบัวนมัสการหลวงพ่อเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [05/01/2561]