สินค้า OTOP ในตำบลปากทาง
เครื่องปั้นดินเผาเตาต้มน้ำหอม
หนองสองห้อง
 
 
แผนภูมิแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [13/05/2562]
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [22/02/2562]
 
 
โครงการพัฒนาศักภาพคณะกรรมการ ประเพณีสงกรานต์ "สุขสันต์วันสงกรานต์" โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากทาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
Update 26/03/2562] อ่านต่อ   Update 13/04/2562] อ่านต่อ   Update 22/09/2561] อ่านต่อ  
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุน
การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอ่านต่อ [12/04/2559]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
อ่านต่อ [12/04/2559]
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อ่านต่อ [12/04/2559]
ขอให้จังหวัดตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ [29/03/2559]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference
อ่านต่อ [12/04/2559]
รองผู้ว่าฯพิจิตรลุยอำเภอทับคล้อพระสงฆ์ร้องศูนย์ดำรงธรรมถูกบุกรุกที่ธรณีสงฆ์ชาวบ้านร้องงบ 5
ล้านส่อทุจริตวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ได้ลงพื้นที่วัดศรีเบญจคาลัย ( วัดบางเบน) ตำบลท้ายทุ่ง อ่านต่อ

ผู้ว่าฯพิจิตรชวนเที่ยวบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลเติมน้ำแล้ววันที่ 14 เม.ย. 2559 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันตรวจ
ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่บึงสีไฟ อ่านต่อ

สส.วินัยทุ่มเงิน3แสนจัดเล่นปาร์ตี้โฟมอุโมงค์น้ำสนุกสุดเหวี่ยงสร้างความสุขให้ชาวพิจิตร
วันที่ 13 เม.ย. 2559 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต สส.พิจิตร ได้เป็นประธานเปิดงานสงกรานต
์เย็นฉ่ำประจำปี 2559ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้ามูลนิธิพิจิตร อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.ปากทาง
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [24/05/2562]  

โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลปากทาง หมู่ที่ 4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [11/04/2562]  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร หมู่ที่ 4
ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [05/11/2561]

โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปากทาง หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [17/10/2561]