เครื่องปั้นดินเผาเตาต้มน้ำหอม
หนองสองห้อง
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ปี2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [30/09/2561]
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [26/09/2561]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [12/07/2560]  คลิกเพื่อดูภาพ
 
 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ปากทางสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561
Update 22/09/2561] อ่านต่อ   Update 12/08/2561] อ่านต่อ   Update 25/04/2561] อ่านต่อ  
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุน
การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอ่านต่อ [12/04/2559]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
อ่านต่อ [12/04/2559]
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อ่านต่อ [12/04/2559]
ขอให้จังหวัดตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ [29/03/2559]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference
อ่านต่อ [12/04/2559]
รองผู้ว่าฯพิจิตรลุยอำเภอทับคล้อพระสงฆ์ร้องศูนย์ดำรงธรรมถูกบุกรุกที่ธรณีสงฆ์ชาวบ้านร้องงบ 5
ล้านส่อทุจริตวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ได้ลงพื้นที่วัดศรีเบญจคาลัย ( วัดบางเบน) ตำบลท้ายทุ่ง อ่านต่อ

ผู้ว่าฯพิจิตรชวนเที่ยวบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลเติมน้ำแล้ววันที่ 14 เม.ย. 2559 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันตรวจ
ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่บึงสีไฟ อ่านต่อ

สส.วินัยทุ่มเงิน3แสนจัดเล่นปาร์ตี้โฟมอุโมงค์น้ำสนุกสุดเหวี่ยงสร้างความสุขให้ชาวพิจิตร
วันที่ 13 เม.ย. 2559 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต สส.พิจิตร ได้เป็นประธานเปิดงานสงกรานต
์เย็นฉ่ำประจำปี 2559ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้ามูลนิธิพิจิตร อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปากทาง หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [17/10/2561]      

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [12/10/2561]      

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพ่น ชนิดละอองฝอย (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 2 สูบ
อบต.ปากทาง ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [05/09/2561]    

โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น ชนิดละอองฝอย (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 2 สูบ
อบต.ปากทาง ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [30/08/2561]