เครื่องปั้นดินเผาเตาต้มน้ำหอม
หนองสองห้อง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเบี้ยผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [20/10/2560] 
 
แสดงรายงานสรุปข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2560 (งบรายรับรายจ่าย,งบแสดงฐานะทางการเงิน,งบทรัพย์สิน
และงบเงินสะสม คลิกเพื่อดูรายละเอียด [05/10/2560] 
 
ข้อมูลการท่องเที่ยวภายใน ตำปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2559)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [05/07/2560] 
 
 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาชีพ กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณี กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณี
เพื่อพัฒนาเสริมอาชีพแก่ประชาชน อบต.ปาก ลอยกระทง ปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วน ลอยกระทง ปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วน
ทางUpdate [22/11/2560] อ่านต่อ ตำบล..Update [04/11/2560] อ่านต่อ ตำบล..Update [04/11/2560] อ่านต่อ
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุน
การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอ่านต่อ [12/04/2559]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
อ่านต่อ [12/04/2559]
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อ่านต่อ [12/04/2559]
ขอให้จังหวัดตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ [29/03/2559]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference
อ่านต่อ [12/04/2559]
รองผู้ว่าฯพิจิตรลุยอำเภอทับคล้อพระสงฆ์ร้องศูนย์ดำรงธรรมถูกบุกรุกที่ธรณีสงฆ์ชาวบ้านร้องงบ 5
ล้านส่อทุจริตวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ได้ลงพื้นที่วัดศรีเบญจคาลัย ( วัดบางเบน) ตำบลท้ายทุ่ง อ่านต่อ

ผู้ว่าฯพิจิตรชวนเที่ยวบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลเติมน้ำแล้ววันที่ 14 เม.ย. 2559 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันตรวจ
ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่บึงสีไฟ อ่านต่อ

สส.วินัยทุ่มเงิน3แสนจัดเล่นปาร์ตี้โฟมอุโมงค์น้ำสนุกสุดเหวี่ยงสร้างความสุขให้ชาวพิจิตร
วันที่ 13 เม.ย. 2559 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต สส.พิจิตร ได้เป็นประธานเปิดงานสงกรานต
์เย็นฉ่ำประจำปี 2559ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้ามูลนิธิพิจิตร อ่านต่อ
ประกาศเพื่อขออนุมัติกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(สนามฟุตซอล) สถานที่
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [12/12/2560]

ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสาธง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทางเจ้าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด [21/09/2560]

ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนดิน สายริมคลองท่าหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลปากทาง เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล
ปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด [17/09/2560]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีขายทอดตลอด
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด [18/09/2560]