Google
Search WWW Search thaiware.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
จังหวัดพิจิตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข่าวจังหวัดพิจิตร phichittoday
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร
ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างจังหวัด
ประมูลขายทอดตลาด
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัด
กรมบังคับคดีจังหวัด
สินค้าโอทอปจังหวัด
ปกครองจังหวัด
สำนักงานอัยการจังหวัด
สำนักงานสถิติจังหวัด
สาธาณสุขจังหวัด

ประชาสัมพันธ์งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 13

    เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
     อ่านต่อ
ประชาสัมพัธ์ การจัดงานสมโภชน์พระบรมสารีริกธาตของสมเด็จุ
    พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและพิธีเปิด
ี    เปิดศาลานพรัตน์ราษฏร์ศรัทธา วันที่ 12-14 ม.ค. 2557
แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับสถานะการภัยแล้งและจัด
    กิจกรรมรณรงค์สำรวจซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี
     อ่านต่อ
โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
     โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
      คลิกดูหมู่ที่ 1 / คลิกดูหมู่ที่ 5  
 
กิจกรรมงานพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
     วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ องค์การบริหารตำบลปากทาง
      อ่านต่อ 30/01/2558  
 
โครงการแข่งกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2557
     วันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 " ปากทางเกมส์ ณ
     สนามวัดยางคอยเกลือ  อ่านต่อ 30/01/2558   
 
ประกาศราคางบประมาณปรับปรุงถนนลูกรัง จากนานายปรีชา รุ่งอินทร์ถึงนานางน้ำเงิน
     สว่างเกล้า หมู่ 2 บ้านราชช้างขวัญ ต.ปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด [05/03/2558]
 ประกาศราคางบประมาณก่อสร้างดินผิวจราจรหินคลุก บ้านคลองท่าหลวง หมู่ 9 สายบ้าน
     นางเจียร อ่ำโพธิ์ ต.ปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด [05/03/2558]
 ประกาศราคางบประมาณก่อสร้างเสริมถนนดิน ซอยวิมุกตายน(เฉิ่ม2) หมู่ 4 บ้านราชช้างขวัญ
     ต.ปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด [05/03/2558]  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการถนนดินลูกรังหินคลุก ต.ปากทาง จากนานายปรีชา ถึง
     ถึงนานางน้ำเงิน หมู่ที่ 2 คลิกดูรายละเอียด [06/03/2558]  

คำขวัญจังหวัดพิจิตร : ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ.....แข่งเรือยาวประเพณี.....พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน.....เพลิดเพลินบึงสีไฟ.....ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร.....รสเด็ดส้มท่าข่อย..... ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง.....ตำนานเมืองชาลวัน

พิจิตรชาวนาไชโยธกส.พร้อมจ่ายเงิน1,600ล้านต่อลมหายใจได้5พันราย
วันที่ 19 มี.ค. 2557 นายขวัญชัย เกิดขันหมาก ผอ.ธกส.พิจิตรเปิดเผยถึงเงิน
โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ชาวนาจังหวัดพิจิตรกว่า อ่านต่อ
ผู้ว่าฯพิจิตรเร่งช่วย82ครัวเรือนเจอพายุฤดูร้อนครวญจังหวัดกระเป๋าแฟ่บ
ไม่มีงบภัยพิบัติวันที่ 19 มี.ค.2557 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจิตรพร้อมด้วย นางทองพิณ ขันอาสา นายกเหล่า อ่านต่อ
สภ.เมืองพิจิตรฝึกเข้มตำรวจบ้านช่วยงานหาข่าวตั้งด่านตรวจค้นกวาดล้าง
อาชญากรรมรับมือสงกรานต์วันที่ 18 มี.ค. 2557 ร.ต.ต.ดิเรก สิงห์ลอรองฯ
สวป.สภ.เมืองพิจิตร เปิดเผยว่า อ่านต่อ
พิจิตรพายุฤดูร้อนพัดถล่มสองอำเภอบ้านเรือนเสียหาย98หลังคาเรือน
วันที่ 17 มี.ค. 2557 ความคืบหน้าจากการที่เกิดพายุฤดูร้อนและมีฝนตกลมกรร
โชกแรงgป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมง อ่านต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จังหวัดพิจิตร ยินดีต้อนรับ :: http://www.paktang.go.th ::