สินค้า ในตำบลปากทาง
ตะกร้า / กระจาด งานฝีมือผู้สูงอายุ
หนองสองห้อง

 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ของ อบต.ปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทาง
เดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส Covid-๑๙ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประกาศรับสมัครเด็กอายุ 2 - 4 ปี เข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปีการศึกษา  2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่
2/03/2563 ถึงวันที่ 10/05/2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. คลิกเพื่อดูรายละเอียด
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณหน้าอาคารที่ทำการพัฒนาเศรษบกิจตำบลปากทาง สถานที่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากทางพิจิตร ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [13/07/2563]       

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ปากทาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [04/06/2563]       

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตอกเสาเข็มภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
หมู่ที่ 1 ต.ปากทาง สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [02/06/2563]       

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร หมู่ที่ 1 บ้านราชช้างขวัญ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [20/05/2563]      
พิจิตรพิษโควิด19คนจนนับพันเข้าแถวขอข้าววัดกินหลวงพ่อวอนเมตตาขอ15บาทช่วย
คนให้มีข้าวกิน ชาวบ้านนับพันคนยืนเข้าแถวต่อคิวขอข้าววัดกินเหตุผลกระทบจากโควิด19
ที่ร้านค้า-ผู้ประกอบการ ในหลายสาขาอาชีพ ถูกคำสั่งให้หยุดกิจการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือสส.พปชร.เดินตลาดนัดรับฟังปัญหาเศรษฐกิจสู้โควิด19 ผู้ว่าฯพิจิตร-
สส.พปชร. ลงพื้นที่เดินตลาดนัดคลองถม รับฟังปัญหาให้กำลังใจพ่อค้า – แม่ค้า ตลาดนัด ัน
พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ชี้แจงสถานการณ์โควิด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

พรชัยสส.พปชร.พิจิตรเขต1ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดสกัดเข้มไวรัสโควิด
ในช่วงค่ำคืนวันที่ 13 เม.ย. 63 นายพรชัย อินทร์สุข สส.พิจิตร เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
และทีมงานได้ร่วมกันลงพื้นที่ โดยจุดแรกไป คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เหมืองทองอัคราฯปันน้ำใจ มอบหน้ากากอนามัยสู้ภัยโควิด19วันที่ 17 เม.ย. 2563นายจำรัส แสงศรีจันทร
์ผู้จัดการฝ่ายที่ดิน บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด ( มหาชน ) ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำชาตรี ซึ่งตั้งอยู่ที่
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด

พม.พิจิตรทำงานเชิงรุกสัญจรรับคำร้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 วันที่ 17 เม.ย. 2563
นางอรนุช ชัยชาญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบ้านพัก คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ขอเลื่อนการจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หน่วยงาน กพส อ่านต่อ [09/04/2563]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุน หน่วยงาน สน.คท. อ่านต่อ [17/04/2563]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน กพส. . อ่านต่อ [17/04/2563]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม
หน่วยงาน กศ. อ่านต่อ [17/04/2563]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
หน่วยงาน สน.คท. อ่านต่อ [17/04/2563]
“โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด” ศูนย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ประชุมการ อบต.ปากทาง จัดเจ้าหน้าที่ประจำด่าน
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากทางประชาสัมพันธ เตรียมพร้อมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ตรวจคัดกรอง บริเวณหน้าที่พักสายตรวจ
28/05/2563 อ่านต่อ และการรับมอบนโยบายการ อ่านต่อ สภ.เมืองพิจิตร 04/04/2563 อ่านต่อ

อบต.ปากทาง เราพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดำเนินการจัดทำและส่งมอบหน้ากากอนามัย ไวรัสโคโรน่า(COVID-19)สอนการจัดทำหน้า
COVID-19(11-12/04/2563 อ่านต่อ 31/03/2563 อ่านต่อ กากอนามัย 10/03/2563 อ่านต่อ

อบต.ปากทาง จัดโครงการฝึกอบรมชุด โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ
โครงการพัฒนาศักภาพคณะกรรมการ
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ผู้สูงอายผู้พิการทำกระเป๋าจากผักตบชวา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากทาง
ปกครองส่วน 6-8/03/2563 อ่านต่อ Update 29-31/05/2562 อ่านต่อ
Update 26/03/2562] อ่านต่อ